Lastbilsförare

Åkeri

På våra vägar rullar lastbilar dygnet runt

Det kan vara transporter av det mesta – från byggmaterial, möbler och livsmedel till kemikalier, bränsle och levande djur. Idag finns drygt 100 000 lastbilsförare i Sverige och det utbildas cirka 3 500 lastbilsförare varje år. Men branschen behöver fler!

Lastbil

Inriktning

Utbildning till lastbilsförare finns på gymnasieskolans Fordons- och transportprogram, inriktning Transport och inom komvux. Även Arbetsförmedlingen kan erbjuda utbildning till lastbilschaufför som arbetsmarknadsutbildning. Om man söker utbildning till lastbilschaufför på komvux eller via arbetsförmedlingen, måste man först på egen hand skaffa sig B-körkort för personbil.

Lastbilsförare är ett självständigt yrke som kräver god planering och att man kan organisera sina uppgifter. Det är också ett serviceyrke där lastning och lossning av gods innebär mycket kundkontakter. Att framföra ett lastbilsekipage som väger många ton kräver kunskap och ansvarskänsla. Godsets ekonomiska värde, säkerhet och miljömedvetenhet är några av de viktiga faktorerna.

 

Hitta en gymnasieskola nära dig!

Med hjälp av Gymnasiekartan kan du snabbt hitta en gymnasieskola med transportprogrammet nära dig.

Klicka här för att komma direkt till kartan.

Ung lastbilsförare i hytten.

Studieupplägg/specialisering

Lastbilsföraryrket är specialiserat och omfattar idag 13 olika specialkompetenser. De vanligaste lastbilsförarutgångarna från gymnasieskolan är distributionsförare, skogsbilsförare samt bygg- och anläggningsförare. Alla lastbilsförare behöver en gemensam grundkompetens. Utöver den behövs specialkunskaper för att kunna utföra transportuppdrag inom ett visst transportslag, bland annat skogstransporter och distributionstransporter.

Oavsett transporttyp krävs grundkompetens inom nedanstående områden:

Säkerhet, yttre miljö och arbetsmiljö
Lastbilsyrket är självständigt och ansvarsfullt. En förare med hög kompetens innebär en vinst för miljön, för trafiksäkerheten och för en bra arbetsmiljö. Att hantera ett tungt fordon ställer mycket höga krav på trafiksäkerhet, en god hälsa och ergonomi.

Arbetsplanering och kvalitetsarbete
Att planera sitt arbete innebär att veta i vilken ordning gods ska lastas och lossas samt hur godset bör placeras i fordonet för maximal säkerhet.

Ett gott kundbemötande är viktigt, eftersom det oftast är då som mottagaren av godset får sin upplevelse av kvalitet. Som förare har man en företagsekonomisk förståelse och man är en del av företagets varumärke utåt.

Godshantering
Alla som arbetar med lastbilstransporter har ansvar för att det som lastas är säkert förankrat. Minsta slarv kan få förödande konsekvenser för gods, miljö och liv. En lastbilsförare är väl insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för godshantering ska användas.

Behörighet – tung lastbil
Körkortskunskaper är en färskvara och behöver kanske fräschas upp, eftersom trafikmiljö och fordon förändras snabbt. Behörigheter såsom C, CE och YKB är ett absolut krav.

Yrkesinriktade allmänna kunskaper
Yrkesinriktad kunskap inom exempelvis svenska och matematik utgör praktiska arbetsverktyg för lastbilsförare. En modern yrkesförare måste bland mycket annat beräkna lastkapacitet och förstå olika instruktioner och dokument som förekommer i vardagen.

Dela