Truckläroplan (TLP) 10

Forkliftdriver
Det här är en glad truckförare.

För truckförare finns det regler för vad man ska lära sig för att få framföra en truck. Arbetsmarknadens parter har tagit fram ett dokument som heter Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter – TLP10.

För det mesta kallas de TLP10 och de togs fram för att de som ska bli truckförare ska få en gemensam grundläggande utbildning. Målet är att alla ska ha kunskaper de behöver för att arbeta säkert.
I riktlinjerna har man delat in de 18 olika trucktyperna som finns i fyra kategorier.

  • A-truckar är låglyftande truckar och ledstaplare.
  • B-truckar är höglyftande truckar, till exempel motvikts- och skjutstativtruckar.
  • C-truckar är olika former av stora truckar, till exempel containertruckar och timmertruckar.
  • D-truckar är drag-, flak- och terminaltruckar.

I riktlinjerna anges kunskaps- och färdighetsmål som en truckförare ska uppfylla. TYA:s utbildningsmaterial för truckar, Att arbeta med truck, utgår från TLP10.
Klicka på länken till höger för att ladda hem TLP10.

TLP 10

Klicka på länken för att ladda hem TLP10 från Prevents webbplats:
TLP10 (pdf)

Testar bildpuff

Film om lastsäkring av matvagnar

Se filmen här

Dela