Snabbverktyget – Sätt fingret på situationen!

Snabbverktyget

Arbetar du huvudsakligen med att köra pirror eller kärror inomhus eller utomhus? Då kan du ta hjälp av vårt snabbverktyg. Det hjälper dig att få en bild över den belastning du utsätts för i ditt arbete.

Verktyget är utformat som en folder du kan ha i byxfickan för att under arbetets gång snabbt kontrollera och göra ett överslag på hur din belastning ser ut.

Du kan använda verktyget antingen som en del av en självskattning eller som ett bedömningsverktyg vid skyddsrond eller skyddsarbete. Verktyget ger dig en förenklad bild av belastningen du utsätts för. Det är inte en komplett KIM2-mätning utan en förenklad mätning som kan ge dig en indikation om ni behöver göra en komplett mätning.

 

Citatikon

Målet med verktyget är att få upp ögonen för att genomföra belastningsmätningar som en naturlig del av arbetsmiljöarbetet.

Så här använder du snabbverktyget

Använd tabellerna längre ner på sidan och följ instruktionen i punktlistan. Det är en tabell för inomhus och en för utomhus.

Gör så här:

  • Uppskatta antalet gånger du kör pirran eller kärlet per dag i den vänstra kolumnen (ljusgrön).
  • För ditt finger till höger och hitta den rutan som motsvarar antal kilo per pirra eller kärl (grå).
  • Titta vilken färg rutan har som ditt finger landar på.

Förutsättningar inomhus

Här har vi räknat in att du kör pirra eller kärl inomhus på jämnt underlag. Det kan till exempel vara ett betonggolv på ett lager eller en godsmottagning.

Förutsättningar utomhus

Här har vi räknat in att underlaget är ojämnt, lutande eller gropigt. Vi har inte tagit med trappor eller ett underlag med stark lutning.

Resultatet

Beroende på vilken färg rutan har som ditt finger landar på är risken olika för skadlig belastning.

  • Grön – liten risk för överbelastning
  • Gul – belastningen kan behöva utredas
  • Orange – belastningen behöver utredas
  • Röd – belastningen behöver utredas

Tänk på det här

Miljön du arbetar i och kärran eller pirran du använder kan vara väldigt olika. Det innebär att belastningen kan upplevas olika. Till exempel så kanske varje tur var för sig inte behöver innebära för hög belastning. Men om du gör många sådana turer per dag blir belastningen tung totalt sett.

Så även om du hamnar på en grön eller gul ruta i snabbverktyget, kan det verkliga arbetet upplevas som högt belastande. Då är det alltid bäst att göra en komplett undersökning med KIM2, där alla parametrar mäts.

Behöver din belastning utredas?

Om du hamnar på orange eller röd behöver belastningen utredas mer tillsammans med din arbetsgivare och ditt skyddsombud. En utredningen kan man till exempel göra med hjälp av en KIM2-mätning.

Ibland kan man behöva göra en komplett mätning. Det innebär att du gör en fullständig KIM2-mätning tillsammans med en utvärdering av en ergonom. Då får du en komplett bild av belastningar i din arbetssituation.

Gå in på Arbetsmiljöverkets hemsida och sök på KIM 2 där så hittar du hur det går till.

Beställ ”Sätt fingret på situationen!”

Dela