Dags att välja gymnasieutbildning

Här är utbildningen som ger jobb direkt

De kommande tio åren behöver svenska åkare anställa 50 000 nya lastbilsförare. Det betyder att den som går ut gymnasiets Fordons- och transportprogram har stora chanser till jobb direkt.

Föraryrket har många spännande inriktningar. Du kan till exempel arbeta som truckförare eller transportledare. På den här sidan finns det mer information om gymnasieprogrammet och länkar till inte mindre än 13 olika VR-filmer som berättar lite om de olika föraryrkena. (du kan också se filmerna på vanlig ”plattskärm”).

PS. Från 2019 ger utbildningen även högskolebehörighet.

Transportutbildningen på gymnasiet är en snabb väg in i yrkeslivet. Utbildning till lastbilsförare finns på gymnasieskolans Fordons- och transportprogram, inriktning Transport. Idag finns drygt 115 000 lastbilsförare i Sverige och det utbildas cirka 3 500 lastbilsförare varje år. Men branschen behöver fler!

Studieupplägg

Oftast läser Fordon och transportprogrammet gemensamt första året, för att sen välja inriktning. i årskurs 2. Det är på transportinriktningen eleverna får lastbilsförarutbildning. I kurserna ingår körutbildning för B-, C- och CE-körkort samt Yrkeskompetensbevis – YKB.

Oskar Ågren, Yrkesförare

Arbetsplatsförlagt lärande

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är ett krav i de nationella yrkesprogrammen. Det ger inte bara yrkeskunskaper och en yrkesidentitet. Man får även förståelse för yrkeskulturen och blir en del av gemenskapen på en arbetsplats. Det arbetsplatsförlagda lärandet kan också ge inblick i företagandets villkor.

Kunskap efter examen

Eleven ska ha de kunskaper som behövs för att arbeta i branschen. Inriktningen transport ska ge kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik.

Nämner man transportbranschen, tänker de flesta på jobbet som lastbilsförare. Men det finns många fler möjligheter och inriktningar. Man kan arbeta som truckförare, terminalarbetare, speditör eller transportledare. Bara för att nämna några exempel.

Många utvecklingsmöjligheter

Vill man efter några år gå vidare, så finns andra utvecklingsmöjligheter och karriärvägar. Några alternativ är att starta eget företag, söka YH-utbildning eller studera på högskola till exempelvis speditör, logistiker eller transportledare. Ett annat vägval är att är att utbilda sig till lärare för transportutbildning.

Hitta en gymnasieskola nära dig!

Med hjälp av Gymnasiekartan kan du snabbt hitta en gymnasieskola med transportprogrammet nära dig.

Klicka här för att komma direkt till kartan.

trendindikator_omslag

Stor brist på lastbilsförare

Arbetsmarknaden för lastbilsförare har varit het de senaste åren. Ändå har efterfrågan på förare att nyanställa aldrig varit lika stor som nu: drygt 3 600 förare behövs det kommande halvåret. Detta trots att fler än 6 000 förare har anställts det senaste året.

Arbetsmarknaden för lastbilsförare är därmed mycket god – samtidigt som många företag har det besvärligt eftersom de har svårt att rekrytera tillräckligt många förare med rätt kompetens.

Det finns företag som tvingas sälja av lastbilar för att det inte finns tillräckligt med lastbilsförare att rekrytera. Lastbilsföraryrket handlar inte enbart om att kunna framföra ett fordon från punkt A till B, utan det krävs, i många fall, även andra kunskaper som till exempel godshantering, logistik och kundbemötande.

Läs mer om rekryteringsläget i rapporten Trendindikator kompetensbehov 2018.

Dela