En säker truckmiljö

Man i lagermiljö bredvid en truck.

Truckar är ofta inblandade i arbetsolyckor. Enligt statistik från arbetsmiljöverket inträffar varje år i genomsnitt omkring 900 truckolyckor som leder till kortare eller längre sjukfrånvaro.

TYA är starkt engagerad i frågor som rör trucksäkerhet, inte minst när det gäller truckutbildningar.
Studiematerialet ”En säkrare truckmiljö” ger stöd för arbete med trucksäkerhet på arbetsplatsen.

Dela