RUR-karta_tst

Hitta företagen som är med i Regionala utbildningsrådet där du bor.

Många är av uppfattningen att Lorem ipsum är ren Latin och går att översätta rakt av, men så är faktiskt inte fallet. Det stämmer att Lorem ipsum har sitt ursprung i en text på Latin, skriven av Marcus Tullius Cicero, 45f.Kr. Texten heter De finibus bonorum et malorum (Ytterligheterna av gott och ont).

Dela