Regionala skyddsombud – RSO

De 36 regionala skyddsombuden utses av avdelningarna inom Svenska Transportarbetareförbundet och är placerade på förbundets lokalavdelningar.

Skyddsombuden representerar Transport, men TYA svarar för administration och viss samordning av skyddsombudens verksamhet. Många anlitas som kursledare för TYAs arbetsmiljökurser samt medverkar i TYAs arbetsmiljöprojekt.

Huvuduppgiften är att vara fackliga skyddsombud på de arbetsplatser som saknar egen skyddskommitté.

Kontaktperson

Stefan Reimers

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 33

stefan.reimers@tya.se

Dela