Tillbudskollen

Har företaget rutiner för inlämning av tillbudsrapporter?

Är det känt för alla till vem eller var man ska lämna in tillbudsrapporterna?

Har företagets chefer och arbetsledare kunskap om att man ska anmäla allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket?

Utreder ni tillbuden?

Åtgärdar ni orsaken till tillbuden?

Följer ni upp orsaken till tillbuden?

Dela: