Publicerad: 18 juni, 2018, kl. 15:52

Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt

Bokframsida Vältrisker

Vältolyckor är en mycket farlig och kostsam olyckstyp. För att fler förare ska få en ökad riskmedvetenhet för vältolyckor vill vi på TYA ta fram en digital utbildning, en så kallad eLearning. Till projektet söker vi sponsorer och samarbetspartners.

Vår informativa och populära guide ”Vältrisker och säkrare körning med hög tyngdpunkt” vill vi göra mer tillgänglig och vi tror att en eLearning är rätt väg att gå. Framtagandet av guiden var ett arbete i samverkan med fordonstillverkare, transportutbildningsföretag och teknikkonsulter inom transportinfrastruktur. Även företagsrepresentanter och experter inom transportslag med stora vältrisker, såsom timmer-, styckegods- och djurtransporter, deltog.

Den digitala utbildningen ska ge deltagaren ökad förståelse för vältrisker, hur bedöma risker i situationer och arbetssätt samt hur långsiktigt förebygga olyckstypen. Utöver riskbedömningsmoment ska kursinnehållet baseras på en ”vältsimulator” där kursdeltagaren lastar, säkrar lasten och testar olika vägförhållanden och körsätt.

Kursen ska vara användarvänlig, pedagogisk och inspirerande – att väcka tankar och funderingar hos deltagaren kring säkert arbete.

Vill du vara med i det här spännande projektet, med erfarenheter eller material och medel? Varmt välkommen att kontakta mig för mer information.

Dela:

Kontaktperson

Anna Nersing

Projektledare

08-734 52 32

anna.nersing@tya.se