Publicerad: 15 september, 2020, kl. 21:58

Tydligare navigering på tya.se

Idag lanserar vi förbättringar i vår navigation på tya.se vilket gör att hemsidan delvis förändras och omstruktureras. Den information du tidigare har hittat finns kvar men är insorterad på ett nytt sätt och med en ny meny. Följande ändringar hittar du bland våra sidor:

  • Hållbart arbetsliv byter namn till Arbetsmiljö. Här hittar du information om arbetsmiljöfrågor som gäller för flera av TYAs branscher.
  • Branscher lyfts upp till vår översta menynivå och kompletteras med information om att arbeta i branschen samt mer information om våra branschspecifika material.
  • För utbildare och skolor byter namn till För skolor och utbildare och informationen under har sorterats tydligare inom våra olika områden.
  • Sidorna i menyn sorteras nu i bokstavsordning.
Dela:

Kontaktperson

Mikael Enbom

Kommunikatör

08-734 52 25

mikael.enbom@tya.se