Publicerad: 16 februari, 2023, kl. 15:05

TYA tar nästa steg i utvecklingen av branschvalidering

C-truck

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beviljat TYAs ansökan om statsbidrag för att utveckla sitt digitala verktyg för branschvalidering.

Satsningen innefattar bland annat fler truckspecialiseringar för C-truckar och utveckling av nya funktioner i verktyget som behörighetsstruktur, statistik och rapporter. Arbetet påbörjas i mars och beräknas vara klart i december 2023.

Läs mer på MYHs webbplats

Dela: