Publicerad: 1 februari, 2023, kl. 16:15

TYA lanserar nytt verktyg för att mäta vältrisker

Vältande lastbilar är ett stort problem vid vägtransporter. Olyckstypen orsakar stora materiella skador och kroppsskador när den inträffar. I värsta fall med dödlig utgång.

Det finns därför ett tydligt behov av att ta ett samlat grepp kring riskerna och hur man ökar medvetenheten om vältrisker. TYA har sedan 2015 arbetat med information om detta och lanserar nu en vältkalkylator. I verktyget kan du genom att välja lastbilstyp, hastighet, höjd, lastvolym, vindstyrka och vägtyp testa om det finns en ökad risk för att välta med just ditt fordon.

Läs mer och testa verktyget här

Dela: