Publicerad: 17 januari, 2023, kl. 08:54

TYA Branschnorm Miljö – för mer enhetliga upphandlingar

Nu finns TYA Branschnorm Miljö, checklistan som ger stöd inför och under upphandling av kommunal avfallshämtning och som guidar till mer precisa upphandlingsdokument med enhetliga krav.

De miljöföretag som är anslutna till TYA upplever att det är vanligt förekommande med svårtolkade och otydliga upphandlingsdokument. Miljöbranschen vill se mer homogena krav och enhetliga upphandlingar. Därför har vi inom ramen för ett arbetsmiljöprojekt tagit fram en branschnorm för arbetsmiljö- och kompetenskrav vid offentlig upphandling.

Tydliga och realistiska krav lägger grunden för en god arbetsmiljö för sophämtare. Det möjliggör också för företagen att teckna avtal med en lägre risknivå. Allt sammantaget ger goda förutsättningar för en hållbar avtalsrelation.

Vi har distribuerat ett kostnadsfritt exemplar av TYA Branschnorm Miljö till samtliga upphandlingsenheter på Sveriges kommuner och regioner. Du som är upphandlare kan läsa mer och beställa ditt exemplar här.

Branschnormen finns att beställa i TYAs webbshop. För TYA-anslutna företag är branschnormen redan inkluderad i avgiften.

 

Miljöföretag! Se till att de upphandlingar ni är med i använder sig av TYA Branschnorm Miljö.

Dela: