Publicerad: 10 februari, 2020, kl. 11:17

Skolledarenkät 2019/2020: Trenden stark – fler tjejer vill bli lastbilsförare

Antalet sökande till gymnasiets transportutbildning fortsätter att öka och trenden med fler kvinnliga elever håller i sig. Andelen tjejer i årskurs 2 är i dag 27,3 procent, och 21 skolor redovisar över 35 procent tjejer på transportutbildningen. Det är de högsta uppmätta siffrorna sedan TYA började göra sin Skolledarenkät 2011.

Söktrycket är fortsatt högt på landets fordons- och transportprogram. Andelen förstahandssökande har ökat med 3 procent jämfört med förra året. Antalet antagna elever på transportinriktningen i årskurs 2 har ökat med 5,6 procent. En blygsammare ökning än 2018, men ändå ett bevis för att intresset för föraryrket ligger fast.

– Antalet sökande har ökat stadigt. Förra året tog söksiffrorna ett skutt med hela 25 procent. Nu har det mattats av lite, men det är ändå glädjande att intresset håller i sig, säger Micaela Roslund, projektledare på TYA som står bakom Skolledarenkäten 2019/2020. Ladda ner här: Skolenkät_2020-a5

Tjejerna här för att stanna

Den stora trenden inom yrket är att fler tjejer upptäckt transportinriktningen. 2014/2015 var andelen tjejer 15,7 procent. I dag är antalet tjejer 540 av totalt 1 978 i årskurs 2, det motsvarar 27,3 procent – mer än var fjärde elev. Dessutom redovisar nio av de 89 tillfrågade skolorna att de har minst 40 procent kvinnliga elever i årskurs 2. Går vi ner till 35 procent kvalar 21 svenska skolor in på den listan.

– Lastbilsföraryrket brukar beskrivas som mansdominerat och grabbigt, men den här utvecklingen visar att det inte stämmer längre. Det här är också en stor fördel för arbetsgivarna som kan rekrytera ur en betydligt större grupp, vilket behövs i en bransch som skriker efter arbetskraft, säger Micaela Roslund.

Får jobb direkt

De praktiska programmen på gymnasiet har ibland haft svårt att attrahera elever, men allt fler upptäcker fördelarna med en utbildning som ger körkort och jobb med bra villkor. Bland transporteleverna är det i dag mer än 80 procent som tar sin studentexamen, något som bara eleverna på Naturvetenskapsprogrammet slår.

– En anledning är det fantastiska arbete många gymnasieskolor gör, med lärare som engagerar sig i varje individ för att de ska klara en tuff utbildning.

Det kan dock vara värt att notera att antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka ända fram till 2026, från dagens 340 000 till 400 000 elever, vilket kan blir en utmaning för kommunerna.

– På TYA jobbar vi aktivt för att åstadkomma fler utbildningsplatser och att det ska finnas resurser för att driva en högkvalitativ fordons- och transportutbildning. Även om det kan vara utmanande för kommunerna ska man tänka på att det här är utbildningar som genererar jobb. 90 procent av de som tar examen blir skattebetalare direkt.

FAKTA: Skolorna med flest kvinnliga elever

I dag är andelen tjejer på transportinriktningen i snitt 27,3 procent i årskurs 2, men det finns några svenska gymnasieskolor som sticker ut.

  • Alléskolan, Hallsberg 50%
  • Elof Lindälvs gymnasium, Kungsbacka 40,9%
  • Hörby Yrkesgymnasium 40%
  • Jämtlands Gymnasium Fyrvalla, Östersund 41,2%
  • Malmenskolan, Grängesberg 56,3%
  • Peder Skrivares skola, Varberg 50%
  • Presterudsgymnasiet, Kristinehamn 47,1%
  • Sunnerbogymnasiet, Ljungby 50%
  • Vägga gymnasium, Karlshamn 57,1%

Skolledarenkäten 2019/2020

I dag bedriver 89 svenska gymnasieskolor transportutbildning och av dem besvarade 78 skolor enkäten som genomförs årligen av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Siffrorna har räknats upp så att det motsvarar svar från alla 89 skolor.

Dela: