Publicerad: 27 januari, 2021, kl. 13:51

Transportutbildning ger jobb direkt

 

Skolenkat_2021

Av de som gick ut transportprogrammet 2020 fick 77 procent jobb direkt, det visar TYAs Skolledarrapport. Antalet elever som går ut med godkänd examen har också ökat rejält.

Efterfrågan på lastbilsförare är fortsatt hög och det märks på landets Fordons- och transportprogram. Antalet förstahandssökande har ökat med 14 procent jämfört med förra året, enligt TYAs Skolledarrapport* för 2020/2021. Dessutom har antalet antagna elever på transportinriktningen i årskurs 2 ökat med 14,2 procent. Det är de i särklass största ökningarna sedan rapporten lanserades 2011.

Andelen elever som går ut med godkänd examen i årskurs 3 är 85,6 procent, jämfört med 80 procent året innan.

– Det är oerhört starka siffror och en mycket glädjande utveckling i en bransch där efterfrågan på arbetskraft fortsatt är hög. En viktig anledning är det fantastiska arbete många gymnasieskolor gör med lärare som engagerar sig i varje individ för att de ska klara en tuff utbildning och ta de körkort de behöver i yrket, säger Micaela Roslund, projektledare på Transportfackens Yrkes- och arbetsmiljönämnd (TYA).

Fick jobb direkt

I år har TYA också med en ny fråga i rapporten – i vilken utsträckning elever blivit anställda som lastbilschaufförer direkt efter årskurs 3, antingen som sommarvikarier eller i tillsvidare- och provanställningar.

– Svaren visar att hela 1 277 av 1 657 elever, 77,1 procent, fick jobb direkt efter examen. Detta trots att vi befinner oss mitt i en pandemi, konstaterar Micaela Roslund.

En fortsatt stark trend är att fler tjejer upptäcker transportinriktningen. 2014/2015 var andelen tjejer på skolorna 15,7 procent. I dag är andelen tjejer 27,2 procent i årskurs 2 – mer än var fjärde elev. Dessutom redovisar 17 av de 91 tillfrågade skolorna över 40 procent kvinnliga elever i årskurs 2.

– Det är positivt att fler tjejer attraheras till branschen. Det ökar mångfalden och är en stor fördel för arbetsgivarna som nu kan rekrytera ur en betydligt större grupp. Det behövs i en bransch som söker med ljus och lykta efter arbetskraft.

Fler utbildningsplatser

Värt att notera kan vara att antalet elever i gymnasieskolan kommer att öka ända fram till 2026, från dagens 340 000 till 400 000 elever, vilket kan bli en utmaning för kommunerna.

– Det är en viktig fråga för branschen. Vi på TYA fortsätter därför att jobba aktivt för att skapa fler utbildningsplatser. Just nu kan vi konstatera att vi är på rätt väg då 14,2 procent fler elever antogs på transportinriktningen 2020 jämför med 2019. Det motsvarar 280 utbildningsplatser.

*Rapporten gick tidigare under namnet Skolledarenkäten.

Fakta: Transportskolorna med flest kvinnliga elever

I dag är andelen tjejer på transportinriktningen i snitt 27,2 procent i årskurs 2, men det finns några gymnasieskolor som sticker ut:

  • Uppsala Jälla 61%
  • Uddevalla gymnasium 57%
  • Finnvedens gymnasium, Värnamo 57%
  • Liljaskolan, Vännäs 56%
  • Vänergymnasiet Mariestad 55%
  • Peder Skrivares skola, Varberg 53%
  • Rönnowska Helsingborg 50%

Om Skolledarrapporten 2020/2021

I dag bedriver 91 svenska gymnasieskolor transportutbildning och av dem besvarade 83 skolor enkäten som genomförs årligen av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd. Siffrorna har räknats upp så att de motsvarar svar från alla 91 skolor. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande.

 

 

Dela: