Publicerad: 20 februari, 2023, kl. 08:16

Stort behov av fler utbildningsplatser på transportprogrammen

Tjej och kille som går gymnasiets Transportprogram

Intresset för att bli lastbilsförare växer och söktrycket till gymnasieskolans fordon- och transportprogram är stort. Trots detta väntas förarbristen öka de närmaste åren. Det här visar TYAs Skolledarrapport Transportprogrammet 2022/2023.

Om vi inte får fler utbildningsplatser kan läget bli akut, säger TYAs vd Sigalit Slutbäck.

– Även med de utmaningar vi har i samhället, med inflation och oroligheter, ser vi inga tecken på nedgång, tvärtom. Det är stor brist på arbetskraft i hela transportbranschen, och inte bara i Sverige utan i hela Europa, säger Sigalit Slutbäck.

Rapporten visar också att andelen transportelever som går ut med godkänd examen har ökat till hela 86 procent och av dessa fick 82 procent jobb direkt efter examen.

Utvecklingen med fler kvinnliga sökande fortsätter och andelen kvinnor är i dag 33 procent. Flera av landets skolor har nu hälften kvinnliga och hälften manliga elever, något som är unik bland yrkesprogrammen.

Läs rapporten här

Läs pressmeddelandet här

Dela:

Kontaktperson

Lena Törnstrand

Projektledare

08-734 52 23

lena.tornstrand@tya.se