Publicerad: 9 maj, 2018, kl. 06:15

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar

Två sophämtare och en sopbil.

Rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar, är resultatet av projektarbetet som Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetare-förbundet gemensamt initierade 2013.

Projektet har genomförts av Transportfackens Yrkes- och Arbets-miljönämnd (TYA), i samarbete med Karolinska Institutet och Centrum för belastningsskadeforskning vid Högskolan i Gävle. Efter fem års arbete är rapporten nu äntligen här!

Vår förhoppning är att kunskapen om sophämtarnas arbetsmiljö ska öka och därmed också viljan och vetskapen hur man kan förbättra densamma.

I projektrapporten ingår följande bilagor:

  • Forskarrapporten Sophämtares fysiska och psykosociala arbetsbelastning, och tillhörande frågeformulär
  • Säker och trygg arbetsplats – att påverka beteenden i sop-hämtarnas arbetsmiljö
  • Sophämtning – slutsatser efter dokumentgenomgång
  • Dokumentkartläggning
  • Branschnorm avseende arbetsmiljön för förare av specialfordon

Rapporten beställs i TYA-shopen.

Dela:

Kontaktperson

Petter Lobrinker

Projektledare

08-734 52 28

petter.lobrinker@tya.se