Publicerad: 3 oktober, 2018, kl. 15:02

Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Kortversionen

TYA-rapport: Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar nu i kortversion med tips och råd

TYA har tidigare givit ut rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Nu är en kortversion av rapporten framtagen som innehåller tillägg på temat Hot och våld samt Riskbedömning och Rapportering vid olyckor. Till kortversionen finns även en lathund, med tips och råd för sophämtare till en säkrare arbetsmiljö.

Rapporten liksom denna kortversion är resultat av ett projektarbete som Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Svenska Transportarbetareförbundet gemensamt initierat.

I den här kortversionen har vi lyft ut de viktigaste delarna från rapporten Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar. Syftet med rapporten är att ge en så heltäckande och grundlig faktabas som är möjlig för att skapa förutsättningar för arbetsgivare och andra att arbeta med arbetsmiljö. Vår förhoppning är att kunskapen om sophämtarnas arbetsmiljö ska öka och därmed också viljan och vetskapen kring hur man kan förbättra densamma.

Allt material kring sophämtarnas arbetsmiljö finns att beställa i TYAs webbshop

Dela: