Publicerad: 15 februari, 2023, kl. 08:30

Risker med syrefattiga miljöer och giftiga gaser på fartyg och lager 

Risker med syrefattiga miljöer och giftiga gaser ombord på fartyg och vid lagerhållning 

Risker med syrefattiga miljöer och giftiga gaser ombord på fartyg och vid lagerhållning 

Syrefattiga miljöer och giftiga gaser kan leda till skador och dödsolyckor. Därför behöver du veta vilka riskerna är och var de kan uppstå. Det är viktigt att ha kunskap om säkerhetsrutiner, regler och rätt arbetssätt för att förebygga olyckor vid arbete på fartyg och lagerhållning. Du behöver även veta hur du ska agera vid en eventuell olycka.  

Nu finns en e-learning hos TYA för dig som är nyanställd inom hamn. Kursen fungerar även som en repetitionsutbildning. 

I samband med kursen ska du även få en arbetsplatsutbildning i den hamn där du arbetar för att lära dig hur ni hanterar riskerna på just din arbetsplats. Att öva och ha en dialog på arbetsplatsen är viktigt för att veta hur ni ska agera vid en eventuell olycka.
 

Anmäl dig här

Dela:

Kontaktperson

Caroline Evertsson

Projektledare och chef för Hamn & Stuveriskolan

08-734 52 53

caroline.evertsson@tya.se