Publicerad: 18 mars, 2021, kl. 07:50

Risk för brist på flygteknisk personal

Flygteknik

Pandemin kan få stora konsekvenser för flyget även i framtiden. Inte minst när det gäller tillgången på mekaniker och tekniker.
– Jag hoppas verkligen unga utnyttjar möjligheten att utbilda sig och bidra till den enorma transformation flygbranschen genomgår just nu, säger Transportföretagens Fredrik Kämpfe.

Gymnasiets flygteknikutbildning finns i dag på sex platser i Sverige och i höst startar en ny utbildning i Arvidsjaur. TYAs färska skolledarrapport, som genomförts första gången för flyg, visar att skolorna upplevt ett ökat söktryck, få avhopp och hög andel med godkänd examen. Men det var innan pandemin slog till på allvar och i princip stängde ner luftfarten i Sverige. Nu växer oron i branschen att unga inte vågar utbilda sig till mekaniker och tekniker på grund av det osäkra läget.
– Redan innan pandemin var det brist på kompetens i dessa yrken. I TYAs senaste trendindikator för flygbranschen uppgav över hälften av företagen att de haft svårt att hitta rätt personal de senaste året. Risken är stor att den situationen uppstår igen när flyget återhämtat sig till mer normala nivåer, säger Åsa Backman, projektledare på Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd.

Återhämtning under 2020-talet
Ungefär nio av tio passagerare har försvunnit från det kommersiella flyget under pandemin. Tio regionala flygplatser har inte haft någon passagerartrafik alls sedan krisen startade.
– Branschen går bokstavligen på knäna och flera flygbolag har tvingats säga upp mer än halva personalstyrkan. Det är ett otroligt allvarligt läge, men det kommer att vända. Vi vet inte exakt när, men återhämtningen kommer att ske gradvis under 2020-talet, säger Fredrik Kämpfe, branschchef flyg hos Transportföretagen.
Transportstyrelsen har tidigare uppskattat att passagerartrafiken ska vara tillbaka på 90 procent av 2019 års trafik år 2026. I andra mer pessimistiska scenarier handlar det snarare om 2027 eller 2029.
– När företagen väl återanställer kommer behovet av ny kompetens att vara enormt. För teknisk personal ligger det också stora pensionsavgångar framåt i tiden, säger Fredrik Kämpfe och uppmanar unga som tvekar att tänka tvärtom.
– Det tar ungefär fem år att bli en certifierad flygtekniker. De som är nyutbildade 2026 kommer att med stor sannolikhet snabbt få jobb.

Teknisk revolution
Parallellt med krisen genomgår flyget en teknisk revolution som kommer att få stor betydelse för framtidens mekaniker och tekniker: flyget ska bli fossilfritt! Svenska startupen Heart Aerospace väntas ha sitt elflygplan i luften 2026. Samtidigt startar nu utvecklingen av vätgasflygplan som kan vara i bruk från 2035. Med bioflygbränsle, el och -vätgasdrift blir flyget inte bara fossilfritt utan delvis helt utsläppsfritt.
– De som utbildar sig nu kommer att få jobba med den senaste tekniken och vara en del av utvecklingen mot ett hållbarare flyg. De kommer att jobba med luftens Teslor, säger Fredrik Kämpfe.

För TYA fortsätter det viktiga uppdraget att stötta kompetensförsörjningen i flygbranschen genom rapporter och informationskampanjer, samt hjälpa skolorna med den omställning som krävs för att matcha den nya tekniken även i utbildningarna.
– Utan mekaniker och tekniker står planen stilla. Det gäller inte bara passagerarflyget utan även samhällsviktiga transporter som ambulansflyg, brandflyg och polishelikoptrar. Att kompetensen finns den dag flyget är tillbaka är inte bara viktigt för branschen utan för hela Sverige, avslutar Åsa Backman.

Fakta
Flygteknikutbildningen finns i dag på sex platser i Sverige; Arlanda, Nyköping, Linköping, Västerås, Klippan och Ronneby. Från skolåret 2021/2022 kommer utbildningen även att finnas i Arvidsjaur. På gymnasiets flygteknikutbildning blir man flygmekaniker. Vill man vidareutbilda sig till flygtekniker gäller Yrkeshögskolans flygteknikerutbildning.

TYA har för första gången genomfört enkäter med samtliga skolor och sammanställt i Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2020/2021. Den visar bland annat att 92% av eleverna som gick ut 2020 fick godkänd examen. Bara 17% av eleverna som gick ut 2020 avslutade utbildningen med Certificate of Recognition. En låg andel på grund av svårigheter med praktik i pandemitider. 5 av 6 skolledare upplevde ett ökat söktryck, men det var för ansökningsperioden innan pandemin slog till.

På branschsidan för flyg kan du ladda ner Skolledarrapporten Flygteknikutbildningen 2020/2021 som pdf.

Dela:

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se