Publicerad: 10 februari, 2021, kl. 11:30

”OSA-guiden – Mapp” finns nu tillgänglig i TYAs webbshop

OSAmapp

För dig som vill få stöd i ditt arbete med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön finns nu ”OSA-guiden – Mapp”. Materialet består av två delar; en informationsbroschyr som beskriver hur du använder guiden och ett kopieringsunderlag med  checklistor, handlingsplan, rutiner och policy med mera.

För att kunna bygga en bra kultur och förebygga ohälsa ska företaget arbeta med sin arbetsmiljö. Detta inkluderar den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, OSA som, styrs av AFS 2015:4 ”Organisatorisk och social arbetsmiljö”.

TYA har även en digital version av OSA-guiden.

Beställ OSA-guiden mapp i webbshopen.

Dela:

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se