Publicerad: 15 januari, 2024, kl. 14:07

Nytt år – dags för årlig uppföljning och planering

SAM-cirkeln

Nu är det dags att göra den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM). Passa också på att planera in årets aktiviteter i ett årshjul. Det kan till expempel vara skyddsronder och medarbetarsamtal.

Du får bra hjälp på vägen av de blanketter som TYA har tagit fram.

Blanketterna hittar du här

Dela: