Publicerad: 7 oktober, 2021, kl. 14:44

Nya regler om handintensivt arbete

Woman in warehouse worker uniform packing cardboard box to delivery.

Övergångsregler från föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3) gällande handintensivt arbete löper ut 1 november.

Bestämmelserna som nu träder i kraft innebär att de arbetstagare som utför handintensivt arbete, det vill säga arbete som medför snabba ihållande handledsrörelser mot ledens ytterlägen i kombination med kraft, ska erbjudas att genomgå en medicinsk kontroll. Om arbetet faller in under handintensivt arbete ska avgöras utifrån en riskbedömning.

TYA har ett pågående projekt kring handintensivt arbete där ett digitalt verktyg ger en första indikation om det kan finnas handintensivt arbete i verksamheten. Till verktyget tas en vägledning fram om fördjupad riskbedömning och medicinska kontroller. Projektet beräknas vara klart våren 2022.

Dela:

Kontaktperson

Caroline Ljunglöf

Projektledare

08-734 52 29

caroline.ljunglof@tya.se