Publicerad: 16 mars, 2018, kl. 07:50

Ny rapport för krav vid upphandling av färdtjänst

Inventering och kartläggning av vilka utbildningskrav som idag ställs på färdtjänstförare vid upphandling av färdtjänst.

Projektet ”Utbildningskrav i upphandlingar, en inventering” gällande krav på färdtjänstförare som önskades av branschråd Taxi 2016 är genomförd och finns presenterad i följande rapport Inventering och kartläggning av vilka utbildningskrav som idag ställs på färdtjänstförare vid upphandling av färdtjänst.

Dela:

Hämta