Publicerad: 19 januari, 2022, kl. 14:39

Ny e-learning i belastningsergonomi

Inom transportbranschen finns det risk för belastningsskador. Det är lätt att slarva med hur man lyfter, drar och sitter. Skadorna kommer ofta smygande efter en längre tid av felaktig belastning. Därför är det viktigt att förebygga dessa skador genom att lära sig ett skonsamt arbetssätt redan från början.

Ergonomi Bas är en grundkurs i belastningsergonomi som vänder sig till medarbete med fysiskt yrke inom TYAs branscher. Kursen är en eLearning som tar ca 1 h att genomföra.  Det krävs inga förkunskaper. Kursen avslutas med ett test och vid godkänt resultat får du ett kursintyg.

Kursen tar upp hur du lär dig:

  • att använda kroppen på rätt sätt
  • tyda kroppens varningssignaler
  • hur du arbetar skonsamt och undviker skador

 Kursen delas in i följande områden:

  • Vad ergonomi är och om rollerna i arbetsmiljöarbetet
  • Hur kroppen fungerar och påverkas av belastning
  • Vilka ergonomiska risker som är vanliga inom transportbranschen
  • Hur du arbetar skonsamt med kroppen
  • Hur du förebygger belastningsskador

Se en trailer om eErgonomi Bas:

 

Dela:

Kontaktperson

Caroline Ljunglöf

Projektledare

08-734 52 29

caroline.ljunglof@tya.se