Publicerad: 22 juli, 2022, kl. 14:35

Lär dig säkra din last

Som lastbilsförare måste du vara insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för lastsäkring ska användas. Konsekvensen av inte göra rätt kan bli förödande för miljö, omgivningens hälsa samt skada godset. Målet med filmerna är att sprida kunskapen om att säkra sin last och samtidigt uppfylla säkerhetskraven.

Se våra filmer om lastsäkring

Dela: