Publicerad: 18 september, 2019, kl. 10:33

Guide om Animaliska biprodukter

ABP-häfte

En enkel guide för dig som hanterar ABP har tagits fram av TYA tillsammans med parterna Svenska Transportarbetareförbundet och Transportföretagen.

För att öka kunskap och medvetenhet om lagstiftningen gällande Animaliska biprodukter (ABP) har vi genomfört fältstudier, arbetsplatsbesök och intervjuer för att kartlägga arbetet med hämtning, transport och avlämning av ABP. Detta arbete har nu resulterat i en enkel guide för miljöarbetare och deras arbetsgivare. ABP-lagstiftningen beskrivs på ett övergripande och kortfattat sätt med kommentarer om vad som är bra och viktigt att tänka på, bland annat att upprätthålla en god hygien för att minimera risk för smitta. ABP är till exempel matavfall som kött, fisk, mjölkprodukter, ägg, korv, smörgåsar och kakor, men även döda djur, ull, fjädrar och naturgödsel.

I guiden kan du läsa om ABP-lagstiftningen på ett övergripande och kortfattat sätt och den innehåller också tips på vad som är bra och viktigt att tänka på, bland annat när det gäller att upprätthålla en god hygien och minimera risk för smitta. Med den här guiden vill vi ge ökad kännedom om ABP till miljöarbetare och minimera arbetsmiljöriskerna i ABP-hanteringen samt ge arbetsgivare och chefer ett stöd i arbetet med hygienfrågor.

Guiden är i A4-storlek och ligger förhoppningsvis snart på varje fikabord hos miljöföretagen, för alla anställda att ta del av.  Guiden finns att beställa i TYAs webbshop.

Dela: