Publicerad: 4 april, 2024, kl. 08:00

Gemensam insats för att minska antalet truckolyckor

Varje dag sker i genomsnitt tre olyckor med truckar i Sverige. För att bekämpa denna oroande statistik har Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd – TYA och MaskinLeverantörerna gått samman i en gemensam kamp för ökad säkerhet inom branschen. Med över 1 000 skadade truckförare varje år är det tydligt att otillräcklig utbildning är en stor riskfaktor. Korta, ineffektiva kurser erbjuder inte tillräcklig förberedelse för säkert arbete med truckar. I ett gemensamt pressmeddelande understryker TYA och MaskinLeverantörerna vikten av kvalitativ utbildning för att minska olyckorna.

För att sprida kunskap om vikten av kvalitativa truckförarutbildningar och underlätta för arbetsgivare att välja rätt utbildning, har TYA och MaskinLeverantörerna lanserat tre nya checklistor. Dessa behandlar inköp av truckförarutbildning, truckinstruktörsutbildning och korrekt utfärdande av körtillstånd.

Man betonar att det nya informationsmaterialet inte bara underlättar för arbetsgivarna vid inköp av utbildningar utan även för truckförarna själva. Målet med initiativet är att minska antalet olyckor där truckar är inblandade och därigenom rädda liv.

Det nya informationsmaterialet finns tillgängligt för nedladdning på TYAs och MaskinLeverantörernas webbplatser. Med dessa åtgärder hoppas branschen kunna göra betydande framsteg för ökad säkerhet och minska antalet truckolyckor.

Läs mer och ladda ner checklistorna här.

Dela:

Kontaktperson

Maria Themptander

Projektledare

070-585 62 52

maria.themptander@tya.se