Publicerad: 23 augusti, 2018, kl. 09:15

Bristen på chaufförer är akut

Det är högtryck i transportbranschen, men bristen på chaufförer blir allt mer akut, det visar TYA:s årliga Trendindikator. Transportbranschen behöver 3 600 lastbilsförare de närmaste sex månaderna, och hela 50 000 nya förare de kommande tio åren.
– Det är en utveckling som kan få negativa effekter på samhället, säger Lasse Holm, projektledare på TYA.

Transportbranschen växer kraftigt i takt med att behovet av transporter i samhället ökar. 

Därför finns det ett stort sug efter utbildade lastbilsförare. I en undersökning framtagen av Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, TYA, uppger hela 51 procent av de tillfrågade åkeriföretagen att de kommer att anställa lastbilsförare under det närmaste halvåret.

– Den nuvarande förarbristen beror till viss del på högkonjunkturen eftersom handeln, tillverkningsindustrinsamt bygg- och infrastruktursektorn går på högvarv, och alla tre är stora köpare av godstransporter, säger Lasse Holm, projektledare på TYA och fortsätter:

– Ett annat skäl, som är mer oroande, är att det finns för få utbildningsplatser. Till gymnasiets inriktning transport är det idag dubbelt så många sökande som det finns platser.

En fungerande transportsektor är en viktig pusselbit i samhället. Transporterna är helt avgörande för industri och handel.

– När det saknas chaufförer kan åkerierna inte utnyttja alla sina bilar och måste kanske ställa in transportlinjer. Omtillverkningsindustrin inte får sina leveranser i tid kan det leda till minskad produktivitet och i förlängningen en stagnerad ekonomi.

– Fortsätter det på det här sättet kommer det att få konsekvenser som märks även för vanliga konsumenter, säger Lasse Holm.

Den som utbildar sig till lastbilsförare är närmast garanterad jobb och arbetstillfällena finns över hela landet.

– Transportbranschen är en framtidsbransch. Som nyutbildad lastbilsförare har du idag en arbetsmarknad som är fantastisk. Du kan i princip själv bestämma hur du vill arbeta, säger Lasse Holm.

Lasse Holm understryker behovet av fler utbildningsplatser, på såväl gymnasieprogram som vuxenutbildningar.

– Bara ett par extra platser på gymnasieskolans transportprogram skulle göra stor skillnad, både för dem som vill utbilda sig till lastbilsförare och för lokalsamhället.

Dela: