Publicerad: 21 december, 2020, kl. 12:36

Bidrag för att utveckla arbetsmiljön finns att söka!

Bild från TYA-kurs

Arbetsmarknadens parter via Svenskt Näringsliv, LO och PTK, har tillsatt medel för gemensamma utbildningsinsatser med start den 1 januari 2021 till och med 31 december 2023, för chefer och skyddsombud. Bidraget finns att söka för företag i den privata sektorn (som har kollektivavtal och tecknat Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och ska gynna samverkan och dialog i arbetsmiljöarbetet.
Bidrag kan du söka för arbetsmiljöutbildningar som planerats i samråd mellan arbetsgivare och arbetstagarföreträdare. Bidraget hanteras av AFA och kan ges med antingen 70% av deltagaravgiften om chef och skyddsombud deltar gemensamt eller med 50% om endera chef eller skyddsombud deltar.

För att du ska kunna använda bidraget ska du vända dig till en av AFA godkänd utbildningsanordnare vilket TYA är. Hos oss finner du också de arbetsmiljöutbildningar som parterna gemensamt överenskommit om och som är riktade mot transportbranschen. Du kan ansöka om stöd för våra lärarledda distansutbildningar, onlineutbildningar samt klassrumsutbildningar. Det är också möjligt att få ersättning för våra företagsanpassade utbildningar.
Chefer kan beviljas stöd för grund- och vidareutbildning. Skyddsombud kan enbart beviljas stöd för vidareutbildningar.
För utbildningar där chef eller skyddsombud deltar enskilt kan stöd ges upp till 50% av utbildningskostnaden, med ett maximalt ersättningsbelopp enligt följande:

  • 5000 kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  • 4000 kr om utbildningen är 2 dagar
  • 2500 kr om utbildningen är 1 dag.

För utbildningar där chef eller skyddsombud deltar tillsammans kan stöd ges upp till 70% av utbildningskostnaden, med ett maximalt ersättningsbelopp enligt följande:

  •  7000 kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer
  •  5600 kr om utbildningen är 2 dagar
  •  3500 kr om utbildningen är 1 dag

Totalt per deltagare kan du få max 10 000 kr per år. Sammanlagt stöd som kan fås är högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Du kan läsa mer och göra din ansökan här.

Vanliga frågor

Om jag är ny som skyddsombud. Får jag ersättning för PAM – Bättre arbetsmiljö?
Nej, grundutbildning inom arbetsmiljö regleras av kollektivavtal för skyddsombud, och är därför inte berättigat till del av stödet.

Jag är chef, och planerar att gå någon av TYAs arbetsmiljöutbildningar 2021. Hur mycket ersättning kan jag få?
Om du går utbildningen själv och inte ihop med ert skyddsombud är kan du få upp till hälften av kostnaden ersatt, eller maximalt 2500 kr för en endagsutbildning.

När måste företaget senast ansöka?
Om ni ansökt i förväg ska ni skicka fakturakopia till AFA försäkring senast 2 månader efter avslutad utbildning. Man kan även söka i efterhand och då måste ansökan sändas in senast 4 månader efter. Ansökan öppnar 1 januari 2021.

Är det endast företag med kollektivavtal som omfattas?
Ja, företaget måste ha kollektivavtal samt tecknat trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för att kunna ansöka om stöd.

Gäller stödet även webbutbildningar?
Ja, stödet omfattar webbutbildningar, klassrums- och lärarledd distansutbildning.

Dela: