Publicerad: 4 juli, 2018, kl. 15:37

Bättre APL-miljö för Transportprogrammets elever

Portrait of woman holding door of truck

Med hjälp av statliga medel kommer TYA under 2018 att starta ett projekt som syftar till att förbättra arbetsmiljön under Arbetsplatsförlagt lärande (APL) för de elever som går Transportprogrammet. Det nya projektet, APL 4, har som mål att ta fram en rekommendation kring ett könsneutralt förhållningssätt och att skapa en positiv förändring kring den jargong som ibland kan råda vid APL.

– Arbetet ska resultera i en ny metodik, med bland annat filmer som diskussionsunderlag, och kan fungera som verktyg för skolor, regionala utbildningsråd och lokala programråd i förändringsarbetet, säger Åsa Backman, projektledare på TYA.

– Ett av de viktigaste målen med projektet är att skapa både en bättre arbetsmiljö och ett bättre arbetsklimat som ökar trivseln och gör att vi kan få behålla medarbetarna i branschen.

Dela:

Kontaktperson

Åsa Backman

Projektledare

08-734 52 41

asa.backman@tya.se