Publicerad: 11 november, 2021, kl. 09:12

Återigen ett ökat intresse för Fordon och Transportprogrammet bland sökanden till gymnasiet

TYA-SM
Handledare Nicklas och Victoria Johansson
Kvaltävling i Skövde 2019

Enligt Skolverkets senaste statistik för läsåret 2021-2022 har Fordon och Transportprogrammet återigen fått en ökad andel sökanden, denna gång med 1,8% jämfört med föregående år. Det innebär att programmet kvarstår som det populäraste förstahandsvalet bland elever som söker till yrkesprogram. Den positiva trenden av tjejer som söker programmet fortsätter. I år är ökningen ytterligare 2,4% vilket ger en total på 23,6% kvinnliga sökanden.

Tyvärr motsvarade det höga intresset bland elever inte av antal utbildningsplatser utan endast hälften av eleverna blir antagna till sitt förstahandsval på Fordon och Transportprogrammet.

Dela: