Publicerad: 26 oktober, 2018, kl. 11:22

Antal sökande till transportprogrammet ökar

Långsiktigt arbete ger resultat! Vi ser nu en dramatisk ökning med över 20% till Fordons- och transportprogrammet. Gemensamt har TYA och flera aktörer i branschen lyft vikten av kompetensförsörjning och fler platser på gymnasiets Fordons- och Transportprogram.

Några av de insatser TYA har gjort under hösten är att uppvakta lokalpolitiker, lanserat Trendindikatorn 2018, besökt skolor och stöttat med verktyg för marknadsföring samt lyft frågan i flera artiklar. Nu ser vi resultat!

Vill du läsa mer? Klicka här för att komma till Skolverkets statistik om sökande till gymnasieskolan 2018/19.

Dela: