Kan flera lärare dela samma elever?

Nej, en elev kan bara tillhöra en lärare. Det går dock att flytta elever mellan lärare. Gå in på aktuell elevs sida och välj ”Flytta elev”. Observera att eleven då försvinner helt från ditt konto och läraren du flyttar eleven till tar över.

Dela: