Kan flera lärare dela samma elever?

Nej, en elev kan bara tillhöra en lärare.

Dela: