Jag kan inte logga in på APL-loggboken

  • Kontrollera att rätt e-postadress används och att den är rättstavad.
  • Kontrollera att Caps Lock inte är intryckt (små och STORA bokstäver).
Dela: