Vad innebär det att vara lastbilschaufför?

Lastbilschaufföryrket är i stor förändring med snabb utveckling av både fordon och tekniska system. Lastbilschauffören idag har andra uppgifter än att bara köra bilen så som att vara planerare, övervakare och inte minst leverantör av produkter till slutkonsument. Många säger sig uppleva ett stort mått av frihet, att ständigt vara i rörelse och att det är ett mycket socialt arbete eftersom man dagligen möter kundernas kunder.