Arbetsmiljö och kurser

Med välutbildade chefer, skyddsombud och medarbetare ökar förutsättningarna för att förebygga risker i arbetet och för att skapa en bra arbetsmiljö. TYAs kurser och arbetsmiljöprojekt ger både redskap för arbetsmiljöarbete, ökad medvetenhet samt kunskap om säkerhet i arbetet. TYA-skolan är transportbranschens egen utbildningsarrangör. Vi anordnar arbetsmiljöutbildning och yrkesfortbildning på många olika områden och för olika personalkategorier. Du kan också kontakta oss för företagsanpassade kurser.

Några exempel på kurser

  • Nya Hot och våld-kurser – första TYA-kursen på engelska
  • Däckskolan – företagsförlagda + öppna kurser
  • YKB trafiksäkerhet • Praktiskt arbetsmiljöarbete (PAM)
  • Ergonomi och hälsa

Dela