Nytt YKB-läromedel

Bild på boken YKB Kör och vilotider

Nu finns ytterligare en del av TYAs nya YKB-läromedel tillgängligt på TYA-shopen. Häftet ”YKB, Kör-och vilotider, Arbetsmiljö” behandlar det obligatoriska målet i delkurs 3 enligt branschöverenskommelsen för godsfortbildning.
Samtidigt utökas den nya YKB-portalen med material som kompletterar detta häfte.
Läs mer om fortbildningshäftet och den nya YKB-portalen på TYA-shopens startsida.

Ändrat EU-direktiv

EU-parlamentet antog den 13 mars ett förslag till ny direktivtext. Se nedanstående länk. Nu återstår det för Ministerrådet också ta ställning till förslaget.
När ett ändringsdirektiv slutligen har antagits ska det omsättas i svensk lagstiftning (lag, förordning och föreskrift) inom 24 månader.

Dela