Mobilkran

Liebherr Teleskop-Mobilkran

För att arbeta som förare av mobilkran krävs C-körkort. För små mobilkranar kan det räcka med traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet
Mobilkran

Mobilkranförare arbetar vanligtvis med tunga och höga lyft, vilket kan kräva hjälp av en signalman för att manövrera kranen rätt. Föraren har också ett stort ansvar för att den lyftutrustning som används är i gott skick.

Utbildningens längd varierar mellan 1-3 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

För mer information om utbildning – kontakta gärna någon av de maskininstruktörer som TYA har avtal med.

Dela