Fordonsmonterad kran

Kranbil

För att arbeta med fordonsmonterad kran krävs att man har fyllt 18 år, har tillräckliga kunskaper för ett säkert arbetssätt och även C-körkort om man ska framföra fordonet. Här krävs yrkeskompetensbevis (YKB), som utfärdas av Transportstyrelsen.

För att få utbildningsintyg eller ett yrkesbevis från TYA krävs motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

Arbetsmiljö och säkerhet
Fordonsmonterad kran

Med fordonsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i två kategorier. Timmerkranar oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen. Godskranar över 18 t/m tillhör den tyngre klassen och för att få utbildningsbevis för dessa krävs ytterligare ett prov.

Utbildningens längd varierar mellan 1-3 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

För mer information om utbildning – kontakta gärna någon av de maskininstruktörer som TYA har avtal med.

Dela