Tillbaka till kurser

eErgonomi Terminalarbetare

Kursnr: 75051-I

Hjälp dig själv till bättre hälsa med eErgonomi.

Beställ kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

Trots att det på en terminal finns en massa hjälpmedel som rullband, lyftanordningar och kranar måste en terminalarbetare göra många och ibland tunga lyft. Att lyfta eller hantera gods fel kan få allvarliga konsekvenser för din hälsa.

Samspelet mellan människa, arbetsupppgifter och den omgivande miljön kallas för ergonomi. Det kan ofta handla om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

 

En ansvarig instruktör/handledare på företaget beställer licenser från TYA och ser till att deltagaren har förutsättningar att genomföra utbildningen.