Tillbaka till kurser

Lastsäkring - (YKB delkurs 2)

Kursnr: 10048 Antal dagar: 1

Hur säkrar man lasten enligt reglerna på ett effektivt sätt? Kursen ger dig svaren.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
1 2020-10-27 Distanskurs del 1 - Eftermiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-10-30 Distanskurs del 2 - Förmiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-11-10 Distanskurs del 1 + 2 Platser kvar Anmäl
1 2020-11-10 Distanskurs del 1 - Förmiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-11-10 Distanskurs del 2 - Eftermiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-11-16 Distanskurs del 1 - Eftermiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-11-18 Distanskurs del 2 - Förmiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-12-02 Distanskurs del 1 - Förmiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-12-03 Distanskurs del 2 - Förmiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-12-09 Distanskurs del 1 + 2 Platser kvar Anmäl
1 2020-12-09 Distanskurs del 1 - Förmiddag Platser kvar Anmäl
1 2020-12-09 Distanskurs del 2 - Eftermiddag Platser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

Grundkurs i lastsäkring har delats upp i två delar. Vid några av kurstillfällena (se ovan) hålls hela kursen, del 1 och 2, under en heldag och vid andra tillfällen hålls del 1 och 2 separat under halvdagar. Vid anmälan till halvdagarna ska två kurstillfällen väljas.

OBS! På distanskurser finns ingen möjlighet för YKB-intyg.


För att delta på distans krävs:
· Internetuppkoppling, fast och/eller mobilt bredband (lägsta rekommendation 5Mbit/s alt 4G).
· Dator, surfplatta eller mobiltelefon med webbläsare (exempel Internt Explorer/Edge).
· Mejlkonto (kan vara företagskonto alternativt Gmail, Outlook, Hotmail ).
· Eventuellt ett Microsoft-konto beroende på vad aktuellt Live Event tillåter.

Kursinnehåll:
Del 1 - 4 timmar
- Transportkedjan
- TYA Introduktionsfilm
- Lastpåkänningar under transport
- Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
- Ansvarsfrågor
- Allmänna lastsäkringsprinciper
- Demonstration
- Genomgång av TYAs lathund
Del 2 - 4 timmar
- Grupparbeten på lathunden
- Praktiska lastsäkringsövningar
- Föreskrifter för lastsäkring
- Laglig last
- Film - Praktiska prov
- Repetition och kunskapsprov

Kursen som omfattar målen 1:4 och 3:7 i förordningen om yrkesförarkompetens ger dig grundläggande kunskaper om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för en säker transport enligt reglerna.

Målgrupp

Alla som lastar enheter för transport, t ex lastbilsförare, terminalarbetare och stuveriarbetare.

Pris

Anställd på TYA-anslutet företag: Avgiftsfri
Kostnaden för ev. logi ingår inte
För deltagare som går kursen som delkurs 2 i YKB-fortbildningen tillkommer en avgift på 1000 kr exkl moms.
Övriga: kontakta MariTerm AB, Petra Hugoson, petra.hugoson@mariterm.se, 042-33 31 07.

Övrig information

Kursen genomförs av Mariterm AB. Anmälningar som gäller anställda på ej TYA-anslutna företag görs direkt till Mariterm AB, Petra Hugoson, petra.hugoson@mariterm.se, 042-33 31 07. Ange vid anmälan om du önskar YKB-intyg.
För förfrågan om plats kontakta MariTerm AB. Se kontaktuppgifter ovan.

Kursadministratör

Kirsten Bennike

kirsten.bennike@tya.se

08-734 52 45

Kursansvarig

Mikael Roos

mikael.roos@tya.se

Skriv ut kursblad