Tillbaka till kurser

Lastsäkring (YKB Delkurs 2) (Distans)

Kursnr: 10048 Antal dagar: 1

Hur säkrar man lasten enligt reglerna på ett effektivt sätt? Kursen ger dig svaren.
Nu med möjlighet till YKB-intyg på Distans!

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
1 2021-04-28 Distanskurs del 1 + 2 (YKB) Platser kvar Anmäl
1 2021-05-06 Distanskurs del 1 - Förmiddag (YKB om del 2 dag efter) Platser kvar Anmäl
1 2021-05-07 Distanskurs del 2 - Förmiddag (YKB om del 1 dag innan) Platser kvar Anmäl
1 2021-05-20 Distanskurs del 1 + 2 (YKB) Platser kvar Anmäl
1 2021-05-26 Distanskurs del 1 + 2 (YKB) Platser kvar Anmäl

Kursinformation

Innehåll & mål

Som lastbilsförare måste du vara insatt i hur olika metoder och tekniska hjälpmedel för lastsäkring ska användas. Konsekvens av slarv kan bli förödande för miljö, omgivningens hälsa samt skada godset. Målet med utbildningen är att ge deltagaren kunskap att säkra sin last och samtidigt uppfylla säkerhetskraven. Delkursen genomförs på distans utan praktiska inslag via Zoom.

Du får under kursen lära dig grunderna inom lastsäkring som kan genomföras i sin helhet under en dag eller delas upp under två olika halvdagar.
Vid anmälan till halvdagarna ska två kurstillfällen väljas.
Om YKB-intyg önskas måste de två delkurserna genomföras på samma dag eller på två direkt efterföljande dagar.

För att delta på utbildningen krävs att varje deltagare har:
• Dator
• Webkamera
• Högtalare
• Mikrofon
• Internetuppkoppling god nog för att delta vid videokonferens med verktyget Zoom.

Kursinnehåll
• Lastpåkänningar under transport
• Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
• Ansvarsfrågor
• Allmänna lastsäkrings principer
• Genomgång av TYAs lathund
• Föreskrifter för lastsäkring
• Laglig last
• Repetition och kunskapsprov


Närvaro och identifiering vid YKB på distans kräver enligt Transportstyrelsens föreskrift att:
• Deltagarens närvaro kontrolleras av utbildaren genom att deltagaren är synlig i sin webkamera.
• För att bli godkänd på utbildning måste deltagaren digitalt närvara 7h per delkurs.
• Om det uppstår tekniska problem som gör att en deltagare inte kan fullfölja utbildningen kan utbildaren inte godkänna deltagaren.
• Det är obligatoriskt närvaro för att kontrollera ljud och bild innan utbildningen startar.

Målgrupp

Alla som lastar enheter för transport, t ex lastbilsförare, terminalarbetare och stuveriarbetare.

Pris

För anställd på TYA-anslutet företag: Avgiftsfri
Det tillkommer en avgift på 1000 kr exkl moms för YKB intyg.

Övrig information

• Kursen genomförs av Mariterm AB.
• Anmälningar som gäller anställda på ej TYA-anslutna företag görs direkt till Petra Hugoson, petra.hugoson@mariterm.se, 042-33 31 07.
• Ange vid anmälan om du önskar YKB-intyg.
• Bokning ska ske minst två veckor innan kursstart.
• Antalet deltagare är begränsat till 20 st per tillfälle enligt Transportstyrelsens rekommendation.

Kursadministratör

Kirsten Bennike

kirsten.bennike@tya.se

08-734 52 45

Kursansvarig

Mikael Roos

mikael.roos@tya.se

Skriv ut kursblad