Tillbaka till kurser

Maskininstruktörsutbildning

Kursnr: 10074 Antal dagar: 5

Den här kursen är till för dig med stor erfarenhet av maskinföraryrket och som själv avser att bli instruktör. Om du tillhör någon av målgrupperna och vill få en inbjudan till nästa kurstillfälle, skicka ett mejl till mona.ingvarsson@tya.se.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
5 Tyvärr finns inga kurstillfällen tillgängliga just nu

Kursinformation

Innehåll & mål

- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbete med maskiner
- Krav i kollektivavtal om utbildning och yrkesbevis
- TYAs avtal, rutiner och anvisningar för olika maskinslag
- Praktiska moment för olika maskinslag, dag 1 anläggningsmaskiner, dag 5 lyftande.
Du ska efter kursen ha god kunskap om TYAs kunskaps- och färdighetsmål för blivande maskinförare utifrån kollektivavtalskrav. Kursen ger möjlighet att teckna en förbindelse med TYA. TYA förbehåller sig dock rätten att neka kursdeltagare att teckna förbindelse med TYA efter avslutad kurs om det finns tveksamheter kring kursdeltagarens praktiska kunskaper kring berörda maskiner.Du som har behov av att utbilda på anläggningsmaskiner anmäler dig till dag 1-4, du som ska utbilda på lyftande maskiner anmäler dig till dag 2-5. Har du behov av båda maskinfamiljerna anmäler du dig till dag 1-5.

Målgrupp

Blivande instruktörer på TYA-anslutna företag och gymnasieskolor med fordonsprogram - inriktning transport samt företag som har maskininstruktörsavtal med TYA. Kursdeltagaren ska ha yrkesbevis via TYA eller BYN på aktuellt/aktuella maskinslag och stor erfarenhet av maskinföraryrket. Utbildningen gäller bara de som avser att bedriva utbildning enligt avtal och förbindelse med TYA.

Pris

24 000 kronor exkl moms och exkl logi 5 dagar.
19 200 kr exkl moms och exkl logi dag 1-4 alt dag 2-5.

*Anslutna företag
15 300 kronor exkl moms och exkl logi för TYA-anslutna företag 5 dagar.
12 240 kr exkl moms och exkl logi dag 1-4 alt dag 2-5.
Logi kan bokas i samband med kursanmälan.

* Med TYA-anslutet företag räknas endast företag som har kollektivavtal med Svenska Transportarbetareförbundet och som betalar avgift till TYA via FORA.

Om antagning

Anställda på TYA-anslutna företag och gymnasielärare på Fordonsprogrammet, inriktning Transport har företräde till kursen.

Övrig information

Frågor om bokning, hotell etc. besvaras av Mona Ingvarsson, tfn: 08-734 52 88.
Frågor om kursens innehåll besvaras av Maria Klees,
tfn: 08-734 52 52.

Kursadministratör

Mona Ingvarsson

mona.ingvarsson@tya.se

08-734 52 88

Kursansvarig

Maria Klees

maria.klees@tya.se

08-734 52 52

Skriv ut kursblad