Tillbaka till kurser

Ritningsgranskning

Kursnr: 10100 Antal dagar: 1

Ska ni bygga om eller nytt? Då är kursen lämplig för dig! Du får lära dig att granska ritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv. Endast tillgänglig som företagsförlagd.

Intresseanmälan

Intresseanmälan om företagsförlagd kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

- Kopplingen mellan Arbetsmiljölagstiftningen, Plan- och Bygglagen och andra regler.
- Hur skalor på en ritning översätts till verkligheten.
- Symboler och definitioner på ritningar
- Granskning av ritningar ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Du ska efter kursen kunna förstå, tyda och granska ritningar och kunna ge förslag på eventuella förändringar eller förbättringar ur arbetsmiljösynpunkt.

Målgrupp

Chefer, arbetsledare och skyddsombud som granskar ritningar i samband med om-, till- och nybyggnationer.

Pris

Fås via offert vid förfrågan.

Om antagning

Genomförs endast för anslutna företag.

Kursadministratör

Frida Lindström

frida.lindstrom@tya.se

Kursansvarig

Katarina Geller

katarina.geller@tya.se

Skriv ut kursblad