Tillbaka till kurser

Lastsäkring för terminalarbetare

Kursnr: 10436 Antal dagar: 1

Utbildningen är en grundkurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods och omfattar en halv dags utbildning uppdelad i tre pass à ca en timme. Kursen vänder sig framförallt till terminalarbetare och genomförs på distans.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
1 2020-09-15 Distanskurs Platser kvar Anmäl
1 2020-12-15 Distanskurs Platser kvar Anmäl

Intresseanmälan

Intresseanmälan om företagsförlagd kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

Efter kursen ska kursdeltagaren ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.
Utbildningen är koncentrerad till föreläsningar och diskussioner kring:
- Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
- Lastpåkänningar under transport
- Föreskrifter för lastsäkring
- Godsvård, metoder och utrustning för lastsäkring av styckegods
- Lastsäkring i lätta fordon
- Ansvarsfrågor.
För att delta på distans krävs:
· Internetuppkoppling, fast och/eller mobilt bredband (lägsta rekommendation 5Mbit/s alt 4G).
· Dator, surfplatta eller mobiltelefon med webbläsare (exempel Internt Explorer/Edge).
· Mejlkonto (kan vara företagskonto alternativt Gmail, Outlook, Hotmail ).
- Mikrofon (extern eller via headset)
· Eventuellt ett Microsoft-konto beroende på vad aktuellt Live Event tillåter.
- Kunskaper i svenska i tal och skrift

Målgrupp

Terminalarbetare på TYA-anslutna företag.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda på TYA-anslutet företag vid detta första kurstillfälle. För övriga 920 kr ex moms.

Kursadministratör

Kirsten Bennike

kirsten.bennike@tya.se

08-734 52 45

Kursansvarig

Henrik Färnbo

henrik.farnbo@tya.se

08-734 52 27

Skriv ut kursblad