Tillbaka till kurser

Lastsäkring för terminalarbetare (Distans)

Kursnr: 10436 Antal dagar: 1

Utbildningen är en grundkurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods avsedd för förare och terminalarbetare. Kurserna genomförs digitalt med läraren på distans och fördelas på 4 timmar under en förmiddag med start kl. 8 och avslut kl. 12.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
1 2021-09-22 Distanskurs Platser kvar Anmäl
1 2021-12-06 Distanskurs Platser kvar Anmäl

Intresseanmälan

Intresseanmälan om företagsförlagd kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

Med anledning av Covid 19 erbjuder vi nu digitala utbildningar. För att kunna delta i ett digitalt utbildningstillfälle behöver du tillgång till en egen dator med uppkoppling mot internet, webbkamera, mikrofon och en uppdaterad webbläsare och en egen mailadress.
Efter kursen ska kursdeltagaren ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.
Utbildningen är koncentrerad till föreläsningar och diskussioner kring:
- Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
- Lastpåkänningar under transport
- Föreskrifter för lastsäkring
- Godsvård, metoder och utrustning för lastsäkring av styckegods
- Lastsäkring i lätta fordon
- Ansvarsfrågor.

Målgrupp

Terminalarbetare på TYA-anslutna företag.

Pris

Kursen är kostnadsfri för anställda på TYA-anslutet företag. För övriga 920 kr ex moms.

Kursadministratör

Kirsten Bennike

kirsten.bennike@tya.se

08-734 52 45

Kursansvarig

Henrik Färnbo

henrik.farnbo@tya.se

08-734 52 27

Skriv ut kursblad