Tillbaka till kurser

Lastsäkring Styckegods

Kursnr: 10436 Antal dagar: 1

Kurs i lastsäkring med inriktning mot lastning och säkring av styckegods. Kurserna genomförs digitalt med läraren på distans och fördelas på 4 timmar med start kl. 8 och avslut kl. 12.

Kurstillfällen

Antal dagar Datum Kursort Platser
1 2024-11-13 Distans Platser kvar Anmäl

Intresseanmälan

Intresseanmälan om företagsförlagd kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

För att kunna delta behöver du tillgång till en egen dator med uppkoppling mot internet, webbkamera, mikrofon, en uppdaterad webbläsare och en egen mailadress.
Efter kursen ska kursdeltagaren ha grundläggande kunskap om hur last säkras med minsta möjliga arbetsinsats och materialåtgång för att få en säker transport enligt gällande regler.
Kursen är koncentrerad till föreläsningar och diskussioner kring:
- Konsekvenser av bristfälligt lastat och säkrat gods
- Lastpåkänningar under transport
- Föreskrifter för lastsäkring
- Godsvård, metoder och utrustning för lastsäkring av styckegods
- Lastsäkring i lätta fordon
- Ansvarsfrågor

Målgrupp

Terminalarbetare på TYA-anslutna företag.

Pris

0 kr/kursavgift för anställda i företag som är anslutna till TYA.
2000 kr/kursavgift exkl moms för övriga, med reservation för eventuella prisändringar.

Kursadministratör

Frida Lindström

frida.lindstrom@tya.se

Kursansvarig

Dennis Hillerström

dennis.hillerstrom@tya.se

Skriv ut kursblad