Tillbaka till kurser

YKB fortbildning - dk 5

Kursnr: 10242 Antal dagar: 1

Behöver du förnya ditt YKB? Fortbildningen är på 35 timmar och kan delas upp på delkurser om minst 7 timmar. Här kan du gå delkurs 5.

Intresseanmälan

Intresseanmälan om företagsförlagd kurs

Kursinformation

Innehåll & mål

En yrkesförare ska vara medveten om riskerna i trafiken och om arbetsrelaterade olyckor samt bedöma och agera i krissituationer.
Denna delkurs tar upp ämnesområden 1.3A, 3.1 och 3.5 enligt förordning om yrkesförarkompetens.
Tyngdpunkten i våra YKB-utbildningar ligger på trafiksäkerhet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och att minska den miljöpåverkan som framförandet av fordon medför.

Målgrupp

Förare som utför godstransporter med tung lastbil.

Pris

Kontakta TYA för offert.

Övrig information

Kursen följer branschöverenskommelsen för YKB-fortbildning. Klicka här för att veta mer om YKB

Kursadministratör

Kirsten Bennike

kirsten.bennike@tya.se

08-734 52 45

Kursansvarig

Henrik Färnbo

henrik.farnbo@tya.se

08-734 52 27

Skriv ut kursblad