Taxi – Färdtjänst

Man i rullstol utanför färdtjänstbil.

Taxibranschen omfattar inte bara taxiförare, utan även taxitelefonister som arbetar i en annan miljö än förarna. Sammantaget spelar TYA en viktig roll när det gäller att uppnå hög kompetens och god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper inom taxibranschen.

Säkerhetsaspekten är mycket viktig eftersom taxiföraryrket är ett ensamarbete. Förarna bör därför veta hur de ska agera i en hotfull situation. Skyddskamerans intåg i taxibilarna, som TYA har arbetat för, har troligtvis spelat en mycket positiv roll för att förebygga hot och våld mot taxiförare.

Dela