Distribution

Distributionsarbete innebär inte sällan en tung manuell hantering, i värsta fall i dåliga arbetsställningar.

I studien ”Rationella och skadefria godsleveranser” undersöktes hur transportföretag arbetar med distributionsförarnas arbetsmiljö.

Arbetsmiljön vid leveranser av vitvaror beskrivs i en folder och en film som också ger tips och råd till förbättringar.

Dela