Yrkesgrupper

Maskin

Det finns arbetsmiljöfrågor som är gemensamma för alla yrkesgrupper inom transportbranschen.

Men varje yrkesgrupp har också speciella förutsättningar som präglar just deras arbetsmiljö.
Här hittar du exempel på kurser, informationsmaterial, rapporter m.m. som utgår från arbetsmiljön för olika yrkesgrupper.

Närbild på tvättsvamp som rengör en bil.

Bilrekonditionerare

TYA har tagit fram en guide för hur man kan arbeta hållbart och säkert med bilrekonditionering. Det är en introduktion till arbetsmiljöfrågor i branschen, som beskriver hur riskmedvetenhet och rätt arbetsutrustning bidrar till en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljöguide för bilrekonditionerare hittar du här.

Kartonger på pirra på väg in på lager

Distribution

Distributionsarbete innebär ofta en tung manuell hantering, i värsta fall i dåliga arbetsställningar. I studien Rationella och skadefria godsleveranser undersöktes hur transportföretag arbetar med distributionsförarnas arbetsmiljö. Arbetsmiljön vid leveranser av vitvaror beskrivs i en folder och en film, som också ger tips och råd till förbättringar.

Bagagekärror på flygplats

Flygplanslastare

Skadefria cargo- och flygplanslastare är ett projekt som TYA har genomfört med stöd av forskare från Centrum för belastningsskadeforskning på Högskolan i Gävle. Syftet var att kartlägga flygplanslastarnas arbetsförhållanden. Det i sin tur ledde till förslag på förbättringsåtgärder, för att minska belastningsrelaterade skador och sjukdomar i branschen. Projektet delfinansierades av AFA Försäkring och bedrevs mellan 2010 – 2012.

Resultaten publicerades i vetenskapliga tidskrifter och resulterade även i en avhandling 2017 vid Uppsala Universitet. För att sammanfatta resultaten har TYA tagit fram en folder Skadefria cargo- och flygplanslastare.

Tankbil med fartränder

Petroleum

Att arbeta inom petroleumbranschen ställer höga krav på fortbildning inom säkerhet och miljö. Här finns en rad olika faktorer som leder till ökade krav på yrkeskunskaper hos de anställda. Branschen består av många yrkeskategorier, bland annat tankbilsförare och anställda vid bensinstationer. TYA tar fram arbetsmiljöguider och handledningar för säkerhet och arbetsmiljö för dem som arbetar här.

Två personer i arbetskläder

Sophämtare

Bristande kunskap och avsaknad av fakta kring sophämtarnas arbetsmiljö ledde 2013 till projektet ”Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar”. Det var ett samverkansprojekt mellan Biltrafikens Arbetsgivareförbund, Svenska Transportarbetareförbundet och TYA.

Sedan april 2018 finns en guide för en hållbar arbetsmiljö för sophämtare. Projektet har genomförts av TYA, i samarbete med Karolinska Institutet (KI) och Centrum för belastningsskadeforskning (CBF) vid Högskolan i Gävle.

Klicka här för att komma till Sophämtarnas arbetsmiljö – allas ansvar i webbshopen.

Taxi-färdtjänst

Taxibranschen omfattar inte bara taxiförare, utan även taxitelefonister som arbetar i en annan miljö än förarna. TYA arbetar för en hög kompetens och god arbetsmiljö för samtliga yrkesgrupper inom taxibranschen.

Säkerhetsaspekten är viktig, eftersom taxiföraryrket är ett ensamarbete. Förarna bör veta hur de ska agera i en hotfull situation. Att det numera finns skyddskameror i taxibilarna, något som TYA har arbetat för, har troligtvis spelat en positiv roll för att förebygga hot och våld mot taxiförare.

Terminalarbetare kör truck

Truckförare

Truckar är ofta inblandade i arbetsolyckor. Enligt statistik från Arbetsmiljöverket inträffar årligen i genomsnitt cirka 900 truckolyckor, som leder till kortare eller längre sjukfrånvaro.

TYA är starkt engagerade i frågor som rör trucksäkerhet, inte minst när det gäller truckutbildningar. Studiematerialet En säkrare truckmiljö stödjer det arbetet på arbetsplatsen.

Dela