Lastbilsförare

Åkeri

Transport- och logistikbranschen är en riktig framtidsbransch. Den växer ständigt och det behövs olika kompetenser. Väljer man att bli lastbilsförare, så finns det tre utbildningsvägar. Det är ett yrke med många karriärvägar!

I Sverige är det cirka 115 000 personer som valt framtidsyrket lastbilsförare. Att vara lastbilsförare är ett mångsidigt, socialt och ett utvecklande yrke. Och efterfrågan ökar. De närmaste tio åren bedömer TYA att det kommer att behövas 50 000 nya lastbilsförare.

Det finns huvudsakligen tre utbildningsvägar för att bli lastbilsförare:

  • gymnasieskolan.
  • kommunal yrkesvuxutbildning
  • arbetsmarknadsutbildningar

Oavsett vilken väg man väljer, så är det nästan garanterat att man får en anställning – och det över hela landet, även om behovet kan se lite olika ut.

Vissa områden kräver olika typer av specialistkunskaper. I storstadsområdena behövs distributionsförare. I norr finns det många förare inom gruvindustrin och i skogslänen timmerbilsförare. Bygg- och anläggningsförare behövs i alla regioner som växer. Lastbilsförare stannar ofta många år i yrket, men man verkar inom olika delbranscher över tid.

Lastbil på terminal.

Oavsett utbildningsform är innehållet snarlikt

En blivande lastbilsförare måste ta C-körkort, för att få köra tung lastbil, CE-kort för att få köra lastbil med tungt släp och yrkeskompetensbevis (YKB) som i mångt och mycket är själva yrkesutbildningen. Till detta kommer omfattande praktikperioder hos åkerier. Det kallas för arbetsplatsförlagt lärande (APL). Målen för de olika utbildningsformerna är att de nya förarna ska vara anställningsbara, säkra och välutbildade.

Det är vanligt att lastbilsförare vidareutbildar sig till transportledare eller logistiker. Det är även vanligt att man startar företag och blir åkare. Andra karriärvägar är att bli yrkeslärare eller trafiklärare.

För mer information om yrket, utbildningar eller karriärvägar – kontakta TYAs regionala projektledare i ditt län

Dela